Wat is GDPR?

GDPR is een afkorting. Het staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG). Dit is een geheel van regels (ongeveer een 100 artikels) zodat de persoonsgegevens van de Europese burger beter beschermd worden.

 

Waarom GDPR?

Het is een herziening van de Europese wetgeving uit 1995. Deze wetgeving werd door elke lidstaat verschillend opgevat, wat leidde tot onduidelijkheden. Daarenboven kon deze wetgeving wel wat updates gebruiken. Ontwikkelingen in de cloud en sociale media moesten bijvoorbeeld ook hierin geïmplementeerd worden. De GDPR tracht er voor te zorgen dat de wetgeving, met betrekking tot gegevensbescherming, uniformer wordt ten opzichte van de andere lidstaten. Vanaf mei 2018 is er 1 legaal kader dat over heel Europa geldig is. Dit betekent dat wanneer bedrijven uitbreiden naar een andere Europese stad ook daar dezelfde reglementering blijft gelden.

 

Voor wie?

De GDPR is voor alle handelaars die persoonsgegevens verwerken. Wat bedoelt men met persoonsgegevens? Dit zijn alle gegevens waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit moet in zeer ruime zin geïnterpreteerd worden. Dit betekent ook alle digitale gegevens van een persoon. Ook gebruikersnamen, tweets, IP-adres, nummerplaten, … horen tot deze categorie.

 

Wij zijn er voor U!

In kaart brengen van Uw soft- en hardware, de correcte analyses maken, mankementen blootleggen en gepaste oplossingen aanbieden, daar zorgen wij voor. Dit wordt allemaal netjes in een aantal documenten/modellen gegoten zodat U gewapend bent om de bescherming van Uw gegevens en de gegevens van anderen te garanderen en zo GDPR compliant te zijn.